Перетворення теплової енергії в холод

Перетворення теплової енергії в холод

Принцип дії абсорбційної холодильної машини (АБХМ)

АБХМ (абсорбційна бромісто-літіева холодильна машина) - це абсорбційна холодильна установка (чиллер), що працює за рахунок теплової енергії, а не електроенергії.

У багатьох випадках абсорбційні холодильні машини дозволяють радикально знизити експлуатаційні витрати на центральне кондиціонування і промислове охолодження за рахунок використання доступного альтернативного джерела енергії, який часто буває дешевше витрат на підключення та використання електричних потужностей.

Джерелом теплової енергії може служити гаряча вода, вихлопні гази, пар, природний газ та інші види палива.

Принцип дії абсорбційної холодильної машини заснований на певних властивостях холодоагенту і абсорбенту, що забезпечують відведення тепла, охолодження та підтримання необхідного температурного режиму.

1. Охолодження води

Джерелом теплової енергії може служити гаряча вода, вихлопні гази, пар, природний газ та інші види палива.

Принцип дії абсорбційної холодильної машини заснований на певних властивостях холодоагенту і абсорбенту, що забезпечують відведення тепла, охолодження та підтримання необхідного температурного режиму.

2. Абсорбция

Краплі концентрованого розчину броміду літію подаються в праву частину камери («абсорбер»), де абсорбують пари води-холодоагенту.

Для того, щоб не допустити підвищення температури броміду літію і втрати його абсорбуючих властивостей, необхідна охолоджуюча вода, яка стабілізує його температуру.

3. Нагрівання абсорбенту

Розчин броміду літію, отриманий після абсорбції, направляється в генератор за допомогою насоса.

Там під впливом тепла з нього википає частина води. Це відновлює початкову концентрацію броміду літію в розчині, що потрібно для підтримання його абсорбуючих властивостей. Так працює АБХМ в режимі нагрівання.

4. Конденсація холодоагенту

В конденсаторі відбувається процес конденсації пари холодоагенту, що утворився при кипінні розчину в генераторі.

Далі, ця вода-холодоагент знову потрапляє в «випарник» (ліву частину камери) і цикл повторюється заново.