вул. Оводова 38, м. Вінниця

вул. Оводова 38, м. Вінниця

вул. Оводова 38, м. Вінниця

Picture about the post

Про Енергетичну ефективність будівель

23 липня 2018 року Закон вступає в дію

Avatar
Владислав Алексійченко
5 хвилин


Розберемо кожну важливу статтю окремо

Illustraion for step 3

Стаття 2. На кого не поширюється обов'язкова сертифікація енергетичної ефективності

• Будівлі промислового, сільскогосподарського призначення, об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку та оборони, складські приміщення;
• Індивідуальні житлові будинки, крім випадків отримання державної підтримки термомодернізації;
• Будівлі релігійного призначення;
• Будівлі культурної спадщини;
• Окремі будівлі площею менше 50м. кв. 

Illustraion for step 1

Стаття 3. Для чого здійснюється сертифікація енергетичної ефективності будівлі

• Забезпечити належний рівень енергетичної ефективності будівель;
• Стимулювати зменшення споживання енергії в будівлях;
• Скоротити викиди парникових газів в атмосферу;
• Створення умов для залучення інвестицій в енергомодернізацію;
• Забезпечити термомодернізацію будівель та використання відновлювальних джерел енергії. 

Illustraion for step 2

Стаття 7. Для кого сертифікація енергетичної ефективності є обов'язковою

• Об'єкти будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), що за класами наслідків належать до об'єктів з середніми СС2 чи значними СС3 наслідками;
• Будівлі державної власності з опалювальною площею більше 250м. кв., які часто відвідують громадяни;
• Будівлі з опалювальною площею більше 250м. кв., в приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування в разі здійснення термомодернізації;
• Будівлі в яких здійснюється термомодернізація на яку надається державна підтримка та яка достатньо підвищує клас енергетичної ефективності будівлі. 

Illustraion for step 2

Стаття 7. Хто оплачує сертифікацію енергетичної ефективності

• Сертифікація енергетичної ефективності здійснюється на замовлення та за рахунок власника будівлі.

Illustraion for step 2

Стаття 7. Хто може проводити сертифікацію енергетичної ефективності

• Сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудиторськими компаніями, які є незалежними, не мають конфлікту інтересів та не зацікавлені у результатах сертифікації (не продають обладнання чи енергію).

Illustraion for step 2

Стаття 8. Що зазначається у сертифікаті енергоефективності

• Адреса будівлі;
• Клас енергетичної ефективності будівлі (від A до F);
• Відомості про функціональне призначення, конструкцію, площу, об'єм будівлі;
• Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі;
• Фактичні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем;
• Фактичне питоме енергоспоживання будівлі (Гкал/м2);
• Рекомендації щодо забезпечення енергетичної ефективності будівлі в економічно доцільний спосіб (технічне та економічне обґрунтування);
• Інформація про компанію, що сформувала сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
• Рівень викидів парникових газів (СО2).

Illustraion for step 2

Стаття 8. Термін дії сертифіката енергетичної ефективності будівлі

• Строк дії сертифіката енергетичної ефективності будівлі становить 10 років;
• Сертифікат енергетичної ефективності будівлі є складовою будівельного паспорта об'єкта.

Illustraion for step 2

Стаття 18. В які терміни необхідно здійснити сертифікацію енергетичної ефективності будівлі

• Закон вводиться в дію через 12 місяців з дня опублікування.

Illustraion for step 2

Стаття 18. Які санкції передбачені за невиконання Закону

• Нерозміщення у доступному місці (відсутність) сертифіката енергетичної ефективності будівлі - 100..200 н.м.д.г.;
• Неподання письмового повідомлення постачальнику енергії про обсяг скорочення споживання енергії, води, зменшення теплового навантаження що виникнуть після термомодернізації будівлі - 200..300 н.м.д.г.