Picture about the company

У багатьох випадках абсорбційні холодильні машини дозволяють радикально знизити експлуатаційні витрати на центральне кондиціонування і промислове охолодження за рахунок використання доступного альтернативного джерела енергії, який часто буває дешевше витрат на підключення та використання електричних потужностей.


author picture

Владислав Алексійченко

Бізнес-тренер проекту Європейський енергоменеджер EUREM

13 березня 2019Базові технології

АБХМ - це абсорбційна холодильна установка (чиллер), що працює за рахунок теплової енергії, а не електроенергії

АБХМ - «абсорбційна бромісто-літіева холодильна машина»

Джерелом теплової енергії може служити гаряча вода, вихлопні гази, пар, природний газ та інші види палива.
Принцип дії абсорбційної холодильної машини заснований на певних властивостях холодоагенту і абсорбенту, що забезпечують відведення тепла, охолодження та підтримання необхідного температурного режиму.

 • 1. Охолодження води

  Вода-холодоагент надходить у ліву частину камери - «Випарник». Всередині, в умовах глибокого вакууму, відбувається процес кипіння холодоагенту, який відводить тепло з охолоджувальної води, що циркулює по трубках теплообмінника.
  Цей процес безпосередньо охолоджує воду, що циркулює в теплообміннику («вода охолоджена») і виконує головне завдання, що стоїть перед АБХМ - режим охолодження.

  article image
 • 2. Абсорбція

  Краплі концентрованого розчину броміду літію подаються в праву частину камери («абсорбер»), де абсорбують пари води-холодоагенту.

  Для того, щоб не допустити підвищення температури броміду літію і втрати його абсорбуючих властивостей, необхідна охолоджуюча вода, яка стабілізує його температуру.

  article image
 • 3. Нагрівання абсорбенту

  Розчин броміду літію, отриманий після абсорбції, направляється в генератор за допомогою насоса.

  Там під впливом тепла з нього википає частина води. Це відновлює початкову концентрацію броміду літію в розчині, що потрібно для підтримання його абсорбуючих властивостей. Так працює АБХМ в режимі нагрівання.

  article image
 • 4. Конденсація холодоагенту

  В конденсаторі відбувається процес конденсації пари холодоагенту, що утворився при кипінні розчину в генераторі.

  Далі, ця вода-холодоагент знову потрапляє в «випарник» (ліву частину камери) і цикл повторюється заново.

  article image